De wet op het Financieel Toezicht

Het hoe en waarom van de Wet op het Financieel Toezicht

Op 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. Sinds 1 januari 2007 is de WFD opgevolgd door de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De Wft bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en, in het geval van verzekeringen, ook aan bedrijven.

De Wft legt onder andere vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld voor wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wft vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wft geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de Wft.

Het doel van de wet

Het doel van de wet is het vastleggen van de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risico’s die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van financiële producten. De consument heeft over het algemeen minder verstand van deze materie dan de financiële dienstverlener. Daarom is een goede informatieplicht noodzakelijk. Voorts is het belangrijk dat een financiële dienstverlener, als hij een consument adviseert, dat zorgvuldig doet en daarbij voldoende rekening houdt met de belangen van de consument.
Op de financiële markten is het vertrouwen van de consument erg belangrijk. Bij een slechte reputatie van één financiële dienstverlener lopen alle financiële dienstverleners schade op. Als het vertrouwen van de consument in de financiële markten vermindert, heeft dat een negatief effect op de hele economie. Ook om het vertrouwen van consumenten in de financiële markten te vergroten is een zorgvuldige behandeling van de consument van belang. De Wft pakt deze verschillende aspecten aan.

Toepassing van de wet door Hoekstra Assurantie Management

Als uw adviseur voldoen wij natuurlijk aan alle eisen die de overheid aan ons stelt. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij u, nu en in de toekomst, op de u vertrouwde wijze zullen blijven adviseren. Voor meer informatie over de wet kunt u kijken op de site van het Ministerie van Financiën door hier te klikken of op de site van de Autoriteit Financiële Markten via www.afm.nl.