Inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de waarde van uw inboedel van te stellen. Met name voor het geval dat u een inboedelverzekering wil afsluiten of wijzigen.
Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning.
Let op! De inboedelwaardemeter kan alleen gebruikt worden als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinnaar maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300 m².

Let op! De inboedelwaardemeter is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen: de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.
Belangrijk: lees vooral de toelichtingen die u steeds vindt bij het desbetreffende onderdeel.
Komt u er niet uit? Bel ons even. Wij zullen u er graag mee helpen.
U kunt ons bereiken via tel. 0251-232787 of via e-mail op info@mijnpolis.nl.