Dienstenwijzer

Inleiding 

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

In deze dienstenwijzer geven wij daarom de belangrijkste informatie over onze onderneming.
Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Download :
HAM -Dienstenwijzer-inclusief-privacy-paragraaf