Beloningsbeleid

Verantwoord beloningsbeleid Hoekstra Assurantie Management
De Autoriteit Financiële Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB hebben richtlijnen opgesteld voor een beheerst beloningsbeleid voor medewerkers van financiële instellingen. Deze richtlijnen gelden onder andere voor medewerkers, managers en directeuren van banken, verzekeraars en assurantiekantoren. Deze richtlijnen zijn per 1 januari 2011 opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft). Dit heeft tot gevolg dat het interne beloningssysteem binnen bedrijven onder toezicht valt van de AFM. Hiermee willen de AFM en DNB de volgende doelen nastreven:
• Zorgen voor integere bedrijven in de financiële dienstverlening. Dit zijn bedrijven die niet te risicovolle producten willen verkopen aan hun relaties.
• Zorgen voor solide bedrijven in de financiële dienstverlening, die niet sneller willen groeien dan zij aankunnen.
• Zorgen voor bedrijven die een zorgvuldige behandeling en het belang van de relatie voorop stellen.
Het doel van de nieuwe richtlijnen is dat onder andere assurantiekantoren ervoor moeten zorgen en kunnen aantonen dat zij hun medewerkers aansturen op integer, solide en klantgericht handelen. En dat de beloning – in welke vorm dan ook – integer, solide en klantgericht handelen niet in de weg mag staan.
Hoekstra Assurantie Management heeft zich volledig aan deze richtlijnen geconformeerd. Om ervoor te zorgen dat medewerkers van Hoekstra Assurantie Management integer, solide en klantgericht handelen, werkt Hoekstra Assurantie Management met een beloningsbeleid dat uitsluitend bestaat uit componenten die ten goede komen aan het klantbelang. Naast het vaste salaris kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 5% van het vaste salaris uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers op integer en klantgericht handelen.